Wednesday, March 7, 2007

ಇವತ್ತಿನ ನೇವರಿಕೆ..

ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸರಣಿಯ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಚುಟುಕು..

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲವೇನೋ

[The secret to enjoying your job is to have a hobby thats even worse..]

ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕರ್ತೃ ಬಿಲ್ ವಾಟರ್ ಸನ್.ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Watterson

1 comment:

supernova said...

I can't get enough of C & H!!!